Suflet de copil

Scop:
Creşterea calităţii vieţii copiilor singuri în spital, spitalizați pe termen lung.

Obiective:
1. Realizarea de activități și interacțiune zilnică cu copiii singuri în spital (copii de vârste mici, 0-3 ani), conform programului aprobat de conducerea spitalului (activități realizate de voluntari pregătiți pentru a interacționa, în mod constant, contribuind astfel la stimularea fizică și emoțională a copiilor).
2. Sprijinirea şi colaborarea cu personalul spitalului în vederea oferirii suportului necesar dezvoltării armonioase a copiilor, sprijin care să înlocuiască pentru câteva ore absența părinților şi afecțiunea de care au atâta nevoie copiii.
3. Stimularea participarii active a membrilor comunității locale în activități de voluntariat prin implicarea în proiect.
4. Promovarea unor campanii de sensibilizare și conștientizare a opiniei publice referitor la nevoile şi drepturile tuturor copiilor.

Grup țintă (beneficiarii proiectului):

Copii de vârste mici (0-3 ani) aflați singuri în spital, fără un părinte sau aparținător, spitalizați pe termen lung.

Număr beneficiari direcți: Aproximativ 50 de copii

Activități proiect:
1. Interacțiune fizică și emoțională, cât mai frecvent, a copiilor singuri în spital cu voluntarii implicați în proiect (luat în brațe, ridicat din pătuț, citit poveşti, cântat, plimbat, stimulare senzorială cu diverse materiale specifice vârstei etc.)
2. Colaborare și comunicare cu reprezentanții spitalului și mass-media.
3. Formarea și pregătirea echipei de voluntari prin participarea acestora la cursuri de formare pentru a fi capabili să interacționeze corect cu copiii (din punct de vedere fizic, emoțional).
4. Dotarea secției cu materiale și mobilier necesare pentru activitățile cu copii, prin campaniide strângere de fonduri/sponsorizări.
5. Achiziționarea și donarea de consumabile necesare copiilor (la solicitarea spitalului).

 

 

Parteneri:

       TIMIȘOARA